Διαφημιστικά πακέτα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ STATIC ANIMATED
LEADERBOARD 728x90
BILLBOARD 970x250
FULL GRID 300x460
SQUARE 300x250
HALF-PAGE 300x600
SKIN 2100x1400
WEBOVER 500x600
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΜΕΓΕΘΟΣ STATIC ANIMATED
Newsletter 600x155
Newsletter 600x80
Newsletter 600x200

BANNER HOSTING

Όλοι οι διαφημιζόμενοι του FNL μπορόυν να επιλέξουν να φιλοξενήσουν τα banners τους στο δικό μας CDN (impression and click tracking είναι εφικτά από το backend του FNL και τα Google Analytics). Για banners που σερβίρονται από εξωτερικές υπηρεσίες, θα πρέπει να μας παρέχονται τα scripts που θα τα τραβάνε από την πηγή φιλοξενίας (impression and click tracking είναι εφικτά μόνο από τα media shop που διαχειρίζονται τα banners).

Προτείνουμε επίσης για κάθε ενέργειά σας να έχετε και ένα MOBILE version έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η πρόβολη της ενέργειάς σας.

BANNER SPECIFICATIONS

HTML5 ANIMATED BANNERS

Banners που έχουν αναπτυχθεί σε HTML5 παραδίδονται σε packages με όλα τα απαραίτητα αρχεία και θα επεξεργάζονται για προσθηκη του link από εμάς για να μπορούμε να έχουμε στατιστικά των impressions και clicks.

STATIC / ANIMATED GIFs

Τα Image banners μπορεί να είναι αρχεία JPG ή GIF που δεν υπερβαίνουν τα 150ΚΒ (αν η φιλοξενία θα γίνει από το FNL) και πρέπει να είναι στις ακριβείς διαστάσεις που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Τα .gif banners μπορούν να είναι static ή animated. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να μας δοθούν σε format PNG.

FLASH / INTERACTIVE BANNERS

Η υποστήριξη αυτού του μέσου έχει ήδη καταργηθεί από πλατφόρμες όπως το Google Display Network και συνιστάται πάντα να υπάρχει ένα συνοδευτικό animated GIF fallback.

Τα flash banners θα πρέπει να παραδίδονται σε SWF. Σε περίπτωση που παραλάβουμε πηγαίο κώδικα (AS και FLA αρχεία), θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας τις βιβλιοθήκες και τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στο δημιουργικό. Σε κάθε περίπτωση, το Flash banner πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο image fallback έτσι ώστε να σερβίρεται εναλλακτικά στους χρήστες/συσκευές που δεν διαθέτουν/υποστηρίζουν Flash. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης θα προωθείται αυτόματα στην ιστοσελίδα της Adobe για να κατεβάσει το Flash plugin, πράγμα που δεν είναι πάντα η επιθυμία των διαφημιζόμενων για τους οποίους θα τρέχει η καμπάνια.

1. Μεγέθη: Το μέγεθος του τελικού SWF δεν πρέπει να υπερβάινει τα 150-200ΚΒ (αν η φιλοξενία θα γίνει από το FNL) .

2. Links: Τα Flash banner πρέπει να έχουν ενσωματομένο κώδικα για την χρήση μεταβλητής “clickTag” (case sensitive).

3. Interactivity: Τα "Webover" ή "expandable" banners θα πρέπει να διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθούν την λογική χρήση των διαθέσιμων τοποθεσιών. Για παράδειγμα, ένα Square banner που θα φαίνεται στην δεξιά περιοχή ενός άρθρου, θα πρέπει να κάνει expand προς τα αριστερά για να ανοίγει το κεντρικό μήνυμα εντός του ορατού πεδίου του χρήστη.

RICH MEDIA / VIDEO BANNERS

Τα Video banners συνήθως περιέχουν .flv ή .f4v αρχεία. Θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας το αυθεντικό αρχείο για να εξασφαλίσουμε την δημιουργία αρχείων που θα είναι συμβατά με HTML5 browsers και με συσκευές που δεν διαθέτουν/υποστηρίζουν Flash Player. Σε κάθε περίπτωση, το video banner πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο cover image έτσι ώστε να σερβίρεται στους χρήστες εικόνα αν το streaming σταματήσει και δεν επιθυμούν να παίζει συνέχεια.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και ενημέρωση για όλες τις custom δυνατότητες διαφήμισης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων στο [email protected]