Τι είναι τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ;

09 Νοεμβρίου 2015
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι σημαίνει η ένδειξη ΠΟΠ ή ΠΓΕ που φέρουν πολλά από τα προϊόντα που καταναλώνουμε.


Η ένδειξη ΠΟΠ σημαίνει Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και αποτελεί την ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής, πραγματοποιούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Έτσι, για παράδειγμα η μαστίχα Χίου είναι μια ρητίνη που παράγεται σε συγκεκριμένη μορφή, με συγκεκριμένη μέθοδο και χαρακτηριστικά αποκλειστικά στη Χίο

Η ένδειξη ΠΓΕ σημαίνει Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη και αφορά την ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Για παράδειγμα το κρητικό παξιμάδι φέρει την ένδειξη ΠΓΕ καθώς αποτελεί προϊόν που παράγεται με αυτά τα χαρακτηριστικά στην Κρήτη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας την διαφορετικότητα των τόπων, των μεθόδων, των παραδόσεων και των γεωγραφικών χαρακτηριστικών και την επίδραση τους στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, προστατεύει την παραγωγή αυτή με γεωγραφική ένδειξη, δίνοντας την δυνατότητα στους καταναλωτές να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και την μεθοδολογία που συνάδει με παραδοσιακούς όρους παραγωγής.

Χάρης Τζαννής, Fnl-guide.com